Artykuły:
Relacyjna funkcja Logosu według Filona Aleksandryjskiego
Studia Philosophica Wratislaviensia, 7, 2012, z. 1, Strony
Pobierz artykuł PDF
Ewolucja czy stworzenie? Problem stworzoności świata w myśli apologetów II wieku
Lectiones & Acroases Philosophicae, 3, 2010, Ewolucja, filozofia, religia, Strony 221 - 263