Artykuły:
Pierwszy list Pana Galileusza do Pana Marka Welsera o plamach słonecznych
Lectiones & Acroases Philosophicae, 5, 2012, z. 1, Galileusz: nauka i filozofia, Strony 21 - 46