Artykuły:
Znaczenie metody Galileusza
Lectiones & Acroases Philosophicae, 5, 2012, z. 1, Galileusz: nauka i filozofia, Strony 71 - 86