Artykuły:
Roman Ingarden a metafizyka
Lectiones & Acroases Philosophicae, 5, 2012, z. 2, Metafizyka, fenomenologia, realizm, Strony 7 - 20
Husserl a Ingarden. Z Andrzejem Półtawskim rozmawia Marek Maciejczak
Lectiones & Acroases Philosophicae, 5, 2012, z. 2, Metafizyka, fenomenologia, realizm, Strony 208 - 256