Artykuły:
Czego ciągle o wartościach nie możemy powiedzieć?
Lectiones & Acroases Philosophicae, 5, 2012, z. 2, Metafizyka, fenomenologia, realizm, Strony 149 - 168