Artykuły:
Ewolucja i dewolucja pamięci historycznej na Ukrainie: II wojna światowa
Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia, Między pamięcią a zapomnieniem. Trauma postkomunistyczna, Strony 55 - 78
Pobierz artykuł PDF