Artykuły:
Перейменування вулиць Києва: тоталітарна спадщина і сучасність
Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia, Między pamięcią a zapomnieniem. Trauma postkomunistyczna, Strony 79 - 93
Pobierz artykuł PDF