Artykuły:
Постколоніальний комплекс українців у добу постмодернізму
Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia, Między pamięcią a zapomnieniem. Trauma postkomunistyczna, Strony 111 - 122
Pobierz artykuł PDF