Artykuły:
Міфологізація мовної дійсності в Україні
Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia, Między pamięcią a zapomnieniem. Trauma postkomunistyczna, Strony 123 - 137
Pobierz artykuł PDF