Artykuły:
Does Ukrainian bilingualism mean Russification?
Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia, Między pamięcią a zapomnieniem. Trauma postkomunistyczna, Strony 157 - 170
Pobierz artykuł PDF