Artykuły:
Nieobecność Chwylowego. Przyczynek w osiemdziesiątą rocznicę śmierci pisarza
Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia, Między pamięcią a zapomnieniem. Trauma postkomunistyczna, Strony 185 - 198
Pobierz artykuł PDF
Traumatyczny dyskurs „Rozstrzelanego odrodzenia”
Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia, TRAUMA KULTUROWA JAKO PALIMPSEST: (post)komunizm w kontekście porównawczym nowoczesności, totalitaryzmów i (post)kolonializmów, Strony 191 - 206
Pobierz artykuł PDF