Artykuły:
Tranzycyjny kontekst współczesnej polityki kulturalnej Ukrainy
Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia, Między pamięcią a zapomnieniem. Trauma postkomunistyczna, Strony 265 - 272