Artykuły:
„Що люди думають…”: історія у дзеркалі суспільних настроїв
Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia, Między pamięcią a zapomnieniem. Trauma postkomunistyczna, Strony 303 - 324
Pobierz artykuł PDF