Artykuły:
Studium analogii między postkomunizmem a postkolonializmem
Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia, Postkolonializm — tożsamość — gender. Europa Środkowa, Wschodnia i Południowo-Wschodnia, Strony 107 - 127
Pobierz artykuł PDF
The Joke Is on You: Humor, Resistance through Culture, and Paradoxical Forms of Dissent in Communist Romania
Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia, Special Issue, vol. I: THE TROPICS OF RESISTANCE: Languages, genres, rhetoric, Strony 17 - 24
Pobierz artykuł PDF
Trauma kulturowa jako palimpsest: postkomunizm w kontekście porównawczym nowoczesności, totalitaryzmów i postkolonializmów
Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia, TRAUMA KULTUROWA JAKO PALIMPSEST: (post)komunizm w kontekście porównawczym nowoczesności, totalitaryzmów i (post)kolonializmów, Strony 9 - 14
Pobierz artykuł PDF
Trauma as cultural palimpsests — postcommunism against the background of comparative modernities, totalitarianisms, and postcoloniality: Introduction
Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia, TRAUMA KULTUROWA JAKO PALIMPSEST: (post)komunizm w kontekście porównawczym nowoczesności, totalitaryzmów i (post)kolonializmów, Strony 15 - 19
Pobierz artykuł PDF