Artykuły:
Ciało spolonizowane. Blade twarze na Podolu w powieści Anatola Swydnyćkiego
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 9. Ciało, Strony 547 - 553
Pobierz artykuł PDF
Czarnobrewe i czarnoziemy. O szlacheckim pożądaniu kolonialnym Ukrainy
Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia, Postkolonializm — tożsamość — gender. Europa Środkowa, Wschodnia i Południowo-Wschodnia, Strony 161 - 173
Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Dariusz Skórczewski, Teoria — literatura — dyskurs. Pejzaż postkolonialny, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, ss. 508
Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia, Postkolonializm — tożsamość — gender. Europa Środkowa, Wschodnia i Południowo-Wschodnia, Strony 375 - 379
Pobierz artykuł PDF
Gesty pańszczyźniane. Cielesny wymiar pamięci społecznej w prozie Iwana Franki
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 14. Pamięć, Strony 195-204
Pobierz artykuł PDF