Artykuły:
Re-wizje Europy we współczesnym dramacie chorwackim Europa — Monolog dla Matki Courage i jej dzieci Ivany Sajko
Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia, Postkolonializm — tożsamość — gender. Europa Środkowa, Wschodnia i Południowo-Wschodnia, Strony 249 - 266
Pobierz artykuł PDF