Artykuły:
Оппозиция «фемининность– маскулинность» и проблема общения в современной немецкой «женской литературе»
Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia, Postkolonializm — tożsamość — gender. Europa Środkowa, Wschodnia i Południowo-Wschodnia, Strony 297 - 304
Pobierz artykuł PDF