Artykuły:
Czeskie i słowackie elity polityczne — główna przyczyna rozpadu Czechosłowacji
Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia, Elity w krajach Europy Środkowej i Wschodniej po roku 1989, Strony 27 - 42
Pobierz artykuł PDF