Artykuły:
Kwestia pograniczy w regionie Międzymorza notatki wstępne
Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia, Elity w krajach Europy Środkowej i Wschodniej po roku 1989, Strony 57 - 63
Pobierz artykuł PDF