Artykuły:
Wymiana członków elity władzy w małej gminie
Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia, Elity w krajach Europy Środkowej i Wschodniej po roku 1989, Strony 95 - 106
Pobierz artykuł PDF