Artykuły:
Komunikowanie (o) — Konstruowanie (z). Tożsamość
Dziennikarstwo i Media, Media. Władza. Komunikacja, Strony 15 - 25
Pobierz artykuł PDF
The Voice of the Other in the World of ‘White Elites’
Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia, Elity w krajach Europy Środkowej i Wschodniej po roku 1989, Strony 191 - 198
Pobierz artykuł PDF
Migracja i powrót do ojczyzny — analiza komiksu „Powrócisz TU”
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, , Strony 325-341
Pobierz artykuł PDF