Artykuły:
Teatr niemiecki i teatr polski w początkowym okresie transformacji ustrojowej
Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia, POKOLENIE — TRANSFORMACJA — TOŻSAMOŚĆ Gardzienickie czytania teatroznawcze… i nie tylko, Strony 25 - 35
Pobierz artykuł PDF