Artykuły:
Jaroslava Rudiša wariacje na temat pewnego miasta
Slavica Wratislaviensia, 157, 2013, Strony 107 - 115
Pobierz artykuł PDF
„Palimpsesty alkoholowe” ostrawskiego outsidera Jana Balabána
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 11. Zmysły 2, Strony 313 - 320
Pobierz artykuł PDF
Starość — (anty)fenomen społeczno-kulturowy w twórczości literackiej Jiřiny Šiklovej. Rekonesans badawczy
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 12. Starość, Strony 611 - 622
Pobierz artykuł PDF
Wstęp: Niechaj powstaną elity! Wybrane aspekty refleksji nad elitami w krajach Europy Środkowej i Wschodniej po roku 1989
Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia, Elity w krajach Europy Środkowej i Wschodniej po roku 1989, Strony 9 - 23
Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Piotr Bajda, Elity polityczne na Słowacji w latach 1989–2010. Kręta droga do nowoczesnego państwa, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 2010
Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia, Elity w krajach Europy Środkowej i Wschodniej po roku 1989, Strony 234 - 238
Pobierz artykuł PDF
Backlash, czyli czego obawiają się twórcy najnowszej dramaturgii czeskiej
Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia, POKOLENIE — TRANSFORMACJA — TOŻSAMOŚĆ Gardzienickie czytania teatroznawcze… i nie tylko, Strony 37 - 47
Pobierz artykuł PDF
Dorastanie naznaczone traumą historii. Kilka refleksji nad powieściami Jiříego Kratochvila „Uprostřed nocí zpěv” i Magdaleny Tulli „Włoskie szpilki”
Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia, TRAUMA KULTUROWA JAKO PALIMPSEST: (post)komunizm w kontekście porównawczym nowoczesności, totalitaryzmów i (post)kolonializmów, Strony 245 - 256
Pobierz artykuł PDF
Pamięć/wspomnienie. Uwagi do tekstu Lubomíra Doležela „Život s literaturou. Vzpomínky a rozhovory”
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 14. Pamięć, Strony 411-421
Pobierz artykuł PDF
O zapomnianej czeskiej prowincji. Próba krytycznej refleksji nad filmem „Mistři” Marka Najbrta
Slavica Wratislaviensia, , Strony 65-81
Pobierz artykuł PDF