Artykuły:
Między postkomunizmem a postmodernizmem. Najnowszy dramat rosyjski w poszukiwaniu tożsamości kulturowej
Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia, POKOLENIE — TRANSFORMACJA — TOŻSAMOŚĆ Gardzienickie czytania teatroznawcze… i nie tylko, Strony 59 - 77
Pobierz artykuł PDF