Artykuły:
Świat przedstawiony i nieprzedstawiony byłej Jugosławii na przełomie wieków
Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia, POKOLENIE — TRANSFORMACJA — TOŻSAMOŚĆ Gardzienickie czytania teatroznawcze… i nie tylko, Strony 101 - 109
Pobierz artykuł PDF