Artykuły:
Trauma of the Polish March
Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia, Special Issue, vol. I: THE TROPICS OF RESISTANCE: Languages, genres, rhetoric, Strony 79 - 89
Pobierz artykuł PDF
Creating trauma. Symmetries and hostile takeovers of the Jewish trauma
Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia, TRAUMA KULTUROWA JAKO PALIMPSEST: (post)komunizm w kontekście porównawczym nowoczesności, totalitaryzmów i (post)kolonializmów, Strony 35 - 44
Pobierz artykuł PDF