Artykuły:
Trauma jako czynnik nieporozumienia: kazus polsko-ukraińskich sporów o UPA
Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia, TRAUMA KULTUROWA JAKO PALIMPSEST: (post)komunizm w kontekście porównawczym nowoczesności, totalitaryzmów i (post)kolonializmów, Strony 45 - 57
Pobierz artykuł PDF