Artykuły:
Institution and inclination in the post-socialist space: Genocide as “memory intervention”
Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia, TRAUMA KULTUROWA JAKO PALIMPSEST: (post)komunizm w kontekście porównawczym nowoczesności, totalitaryzmów i (post)kolonializmów, Strony 59 - 75
Pobierz artykuł PDF