Artykuły:
Michaił Zoszczenko a  doświadczenie melancholii
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 11. Zmysły, Strony 259 - 267
Pobierz artykuł PDF
„Wstrzymaj się chwilo! Ty jesteś tak piękną!” Motyw Fausta w literaturze rosyjskiej lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 12. Starość, Strony 177 - 189
Pobierz artykuł PDF
Karnawalizacja śmierci w literaturze rosyjskiej lat trzydziestych XX wieku
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 13. Tanatos 1, Strony 339 - 348
Pobierz artykuł PDF
„Wspomnienia” Nadieżdy Mandelsztam jako forma reprezentacji pamięci
Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia, TRAUMA KULTUROWA JAKO PALIMPSEST: (post)komunizm w kontekście porównawczym nowoczesności, totalitaryzmów i (post)kolonializmów, Strony 207 - 215
Pobierz artykuł PDF