Artykuły:
Osakaćena autobiografija — smrt u stvaralaštvu Milke Žicine
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 13. Tanatos 2, Strony 543 - 552
Pobierz artykuł PDF
Odzyskać przeszłość. Obóz Goli otok w relacjach kobiet. Przypadek Milki Žiciny
Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia, Postkolonializm — tożsamość — gender. Europa Środkowa, Wschodnia i Południowo-Wschodnia, Strony 267 - 279
Pobierz artykuł PDF
Pamięć matki — pamięć o matce. „O Dzienniku pewnej Judyty Ženi Lebl”
Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia, TRAUMA KULTUROWA JAKO PALIMPSEST: (post)komunizm w kontekście porównawczym nowoczesności, totalitaryzmów i (post)kolonializmów, Strony 217 - 231
Pobierz artykuł PDF