Artykuły:
Ile to już utopii przeżyliśmy przez 75 lat, a myślenie utopijne wciąż ma się nieźle!
Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia, UCIECZKA OD WOLNOŚCI? Europa posttotalitarna 75 lat po II wojnie światowej. Dyskursy postkolonialne, neoimperialne, neo(auto)kolonialne i dekolonialne: literatura, kultura, społeczeństwo, historia, Strony 33-39
Pobierz artykuł PDF