Artykuły:
Totalitaryzm i wolność w świetle paradygmatów kultury. Współczesna Rosja
Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia, UCIECZKA OD WOLNOŚCI? Europa posttotalitarna 75 lat po II wojnie światowej. Dyskursy postkolonialne, neoimperialne, neo(auto)kolonialne i dekolonialne: literatura, kultura, społeczeństwo, historia, Strony 69-83
Pobierz artykuł PDF