Artykuły:
Demony przeszłości. Więzy pamięci i tradycje powieści gotyckiej
Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia, UCIECZKA OD WOLNOŚCI? Europa posttotalitarna 75 lat po II wojnie światowej. Dyskursy postkolonialne, neoimperialne, neo(auto)kolonialne i dekolonialne: literatura, kultura, społeczeństwo, historia, Strony 85-96
Pobierz artykuł PDF