Artykuły:
Recenzja: François Etienne, Uwe Puschner Hrsg.: Erinnerungstage. Wendepunkte der Geschichte von der Antike bis zur Gegenwart. München 2010
Germanica Wratislaviensia, Analysen und Betrachtungen, Strony 206 - 209
Pobierz artykuł PDF
Literackie obrazy tożsamości w prozie Andrzeja Stasiuka
Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia, UCIECZKA OD WOLNOŚCI? Europa posttotalitarna 75 lat po II wojnie światowej. Dyskursy postkolonialne, neoimperialne, neo(auto)kolonialne i dekolonialne: literatura, kultura, społeczeństwo, historia, Strony 107-120
Pobierz artykuł PDF