Artykuły:
Śmierć porwana. O terezińskiej sztuce Hledáme strašidlo Hanuša Hachenburga z 1943 roku
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 13. Tanatos 2, Strony 327 - 335
Pobierz artykuł PDF
Don Kichoci, Podziemni i Rewizjoniści. Postawy środkowoeuropejskich pisarzy wobec wolności
Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia, UCIECZKA OD WOLNOŚCI? Europa posttotalitarna 75 lat po II wojnie światowej. Dyskursy postkolonialne, neoimperialne, neo(auto)kolonialne i dekolonialne: literatura, kultura, społeczeństwo, historia, Strony 121-133
Pobierz artykuł PDF