Artykuły:
Polonia y Espana en la perspectiva histórica
Estudios Hispánicos, Hispano-Polonica. Homenaje a Piotr Sawicki, Strony 193 - 199
Pobierz artykuł PDF
Imperializm, kolonializm, globalizm: stare idee, nowe wyzwania
Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia, UCIECZKA OD WOLNOŚCI? Europa posttotalitarna 75 lat po II wojnie światowej. Dyskursy postkolonialne, neoimperialne, neo(auto)kolonialne i dekolonialne: literatura, kultura, społeczeństwo, historia, Strony 151-163
Pobierz artykuł PDF