Artykuły:
Władza — etyka — egzystencja (uwagi o powieści Piotra Aleszkowskiego „Twierdza”)
Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia, UCIECZKA OD WOLNOŚCI? Europa posttotalitarna 75 lat po II wojnie światowej. Dyskursy postkolonialne, neoimperialne, neo(auto)kolonialne i dekolonialne: literatura, kultura, społeczeństwo, historia, Strony 303-312
Pobierz artykuł PDF