Artykuły:
Zajełdyz. O postkolonialnych aspektach „Jakucji” Jegora Radowa
Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia, UCIECZKA OD WOLNOŚCI? Europa posttotalitarna 75 lat po II wojnie światowej. Dyskursy postkolonialne, neoimperialne, neo(auto)kolonialne i dekolonialne: literatura, kultura, społeczeństwo, historia, Strony 313-328
Pobierz artykuł PDF