Artykuły:
Акакий Бакрадзе, „Укрощение литературы”, Тбилиси: Государственный музей Грузинской литературы им. Г. Леонидзе, 2019, c. 350.
Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia, UCIECZKA OD WOLNOŚCI? Europa posttotalitarna 75 lat po II wojnie światowej. Dyskursy postkolonialne, neoimperialne, neo(auto)kolonialne i dekolonialne: literatura, kultura, społeczeństwo, historia, Strony 331-337
Pobierz artykuł PDF