Artykuły:
Recenzja: Kobieta we współczesnej kulturze ukraińskiej, red. Katarzyna Jakubowska-Krawczyk, „W kręgu języka, literatury i kultury” 2, Warszawa 2013
Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia, Elity w krajach Europy Środkowej i Wschodniej po roku 1989, Strony 245 - 249
Pobierz artykuł PDF
Тетяна Качак, „Українська література для дітей та юнацтва: підручник”, ВЦ «Академія», Київ 2016, pp. 352
Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia, Special Issue, vol. II, POST-COMMUNIST CHILDREN’S CULTURES IN CENTRAL, EASTERN, AND SOUTHEAST EUROPE, Strony 122 - 124
Pobierz artykuł PDF
Тамара Марценюк, „Чому не варто боятися фемінізму”, red. Оксана Кісь, Комора, Kijów 2018, ss. 328.
Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia, UCIECZKA OD WOLNOŚCI? Europa posttotalitarna 75 lat po II wojnie światowej. Dyskursy postkolonialne, neoimperialne, neo(auto)kolonialne i dekolonialne: literatura, kultura, społeczeństwo, historia, Strony 337-342
Pobierz artykuł PDF