Artykuły:
Душа летить у посвіті епох… Wybrane wiersze
Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia, Dusza szybuje w poświacie epok…, Strony 11-28
Pobierz artykuł PDF