Artykuły:
Wstęp: Między pamięcią a zapomnieniem. Postkomunistyczna trauma społeczno-kulturowa w krajach Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej po roku 1989. Kwerenda problemu
Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia, Między pamięcią a zapomnieniem. Trauma postkomunistyczna, Strony 9 - 26
Pobierz artykuł PDF
Wstęp: Pokolenie — transformacja — tożsamość
Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia, POKOLENIE — TRANSFORMACJA — TOŻSAMOŚĆ Gardzienickie czytania teatroznawcze… i nie tylko, Strony 9 - 16
Pobierz artykuł PDF
Majdan 3.0 w perspektywie wczoraj i dziś. Rys pokoleniowy
Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia, POKOLENIE — TRANSFORMACJA — TOŻSAMOŚĆ Gardzienickie czytania teatroznawcze… i nie tylko, Strony 129 - 144
Pobierz artykuł PDF
Wywiad: Donbas — moja miłość. Serhij Żadan, Władimir Rafiejenko i Jurij Wołodarski w rozmowie z Agnieszką Matusiak i Anną Ursulenko opowiadają za co i dlaczego kochają wschód
Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia, POKOLENIE — TRANSFORMACJA — TOŻSAMOŚĆ Gardzienickie czytania teatroznawcze… i nie tylko, Strony 145 - 153
Pobierz artykuł PDF
Międzyrzecze kultur. Rzecz o współczesnej rosyjskojęzycznej literaturze ukraińskiej
Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia, POKOLENIE — TRANSFORMACJA — TOŻSAMOŚĆ Gardzienickie czytania teatroznawcze… i nie tylko, Strony 155 - 164
Pobierz artykuł PDF
Wywiad: Swój wśród obcych, obcy wśród swoich”? Władimir Rafiejenko i Jurij Wołodarski w rozmowie na temat rosyjskojęzycznej literatury ukraińskiej po 1991 roku. Rozmowę przeprowadziły Agnieszka Matusiak i Anna Ursulenko
Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia, POKOLENIE — TRANSFORMACJA — TOŻSAMOŚĆ Gardzienickie czytania teatroznawcze… i nie tylko, Strony 165 - 172
Pobierz artykuł PDF
Wolność w horyzoncie posttotalitarnym
Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia, UCIECZKA OD WOLNOŚCI? Europa posttotalitarna 75 lat po II wojnie światowej. Dyskursy postkolonialne, neoimperialne, neo(auto)kolonialne i dekolonialne: literatura, kultura, społeczeństwo, historia, Strony 9-17
Pobierz artykuł PDF
Poetycka alchemia Liny Kostenko
Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia, Dusza szybuje w poświacie epok…, Strony 31-43
Pobierz artykuł PDF