Artykuły:
Rewizje, lustracje, banicje. O niektórych genderowych zjawiskach i aspektach konstruowania kanonu literackiego w Europie Środkowo-Wschodniej
Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia, Postkolonializm — tożsamość — gender. Europa Środkowa, Wschodnia i Południowo-Wschodnia, Strony 131 - 158
Pobierz artykuł PDF
Literatura, tożsamość i historia. Szkic o twórczości Liny Kostenko
Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia, Dusza szybuje w poświacie epok…, Strony 259-272
Pobierz artykuł PDF
Najmniej znany wybór przekładów Liny Kostenko z 1990 roku
Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia, Dusza szybuje w poświacie epok…, Strony 275-278
Pobierz artykuł PDF