Artykuły:
Між карнавалом і смертю. Львівський досвід 1939–1941 років
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 13. Tanatos 2, Strony 137 - 149
Pobierz artykuł PDF
Київський палімпсест
Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia, Między pamięcią a zapomnieniem. Trauma postkomunistyczna, Strony 199 - 209
Pobierz artykuł PDF