• Recenzja: Współpraca ,,bratnich” służb Łukasz Kamiński, Krzysztof Persak, Jens Gieseke red., Handbuch der kommunistischen Geheimdienste in Osteuropa 1944–1991, Göttingen 2009, ss. 583

Recenzja: Współpraca ,,bratnich” służb Łukasz Kamiński, Krzysztof Persak, Jens Gieseke red., Handbuch der kommunistischen Geheimdienste in Osteuropa 1944–1991, Göttingen 2009, ss. 583

Krzysztof Jagiełło
Google Scholar Krzysztof Jagiełło
Publikacja:

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.