• Recenzja: Niedopowiedziana historia Michael Meyer, 1989: The Year That Changed the World. The Untold Story Behind the Fall of the Berlin Wall, London 2010, ss. 254

Recenzja: Niedopowiedziana historia Michael Meyer, 1989: The Year That Changed the World. The Untold Story Behind the Fall of the Berlin Wall, London 2010, ss. 254

Katarzyna Gelles
Google Scholar Katarzyna Gelles
Publikacja:

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.