• Recenzja: W poszukiwaniu bezpieczeństwa i stabilności Artur Drzewicki, Europa Środkowa i Wschodnia w polityce bezpieczeństwa Republiki Federalnej Niemiec 1990–1998. Koncepcje niemieckich partii politycznych, Toruń 2010, ss. 431

Recenzja: W poszukiwaniu bezpieczeństwa i stabilności Artur Drzewicki, Europa Środkowa i Wschodnia w polityce bezpieczeństwa Republiki Federalnej Niemiec 1990–1998. Koncepcje niemieckich partii politycznych, Toruń 2010, ss. 431

Patrycja Sokołowska
Google Scholar Patrycja Sokołowska
Publikacja:

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.