Artykuły [1063]

Tom 19 (2011)

Recenzja: W poszukiwaniu bezpieczeństwa i stabilności Artur Drzewicki, Europa Środkowa i Wschodnia w polityce bezpieczeństwa Republiki Federalnej Niemiec 1990–1998. Koncepcje niemieckich partii politycznych, Toruń 2010, ss. 431

Patrycja Sokołowska

Strony: 209 - 211