• Recenzja: Niemcy wciąż w awangardzie europejskiej integracji prawnej Izabela Wróbel, Europeizacja prawa imigracyjnego Republiki Federalnej Niemiec w latach 1999–2009, Wrocław 2010, ss. 443

Recenzja: Niemcy wciąż w awangardzie europejskiej integracji prawnej Izabela Wróbel, Europeizacja prawa imigracyjnego Republiki Federalnej Niemiec w latach 1999–2009, Wrocław 2010, ss. 443

Tadeusz Lebioda
Google Scholar Tadeusz Lebioda
Publikacja:

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.