• Recenzja: Codzienność zabijania — sprawcy ludobójstwa w świetle psychologii społecznej Harald Welzer, Sprawcy. Dlaczego zwykli ludzie dokonują masowych mordów, przeł. Magdalena Kurkowska, Warszawa 2010, ss. 321

Recenzja: Codzienność zabijania — sprawcy ludobójstwa w świetle psychologii społecznej Harald Welzer, Sprawcy. Dlaczego zwykli ludzie dokonują masowych mordów, przeł. Magdalena Kurkowska, Warszawa 2010, ss. 321

Paulina Burzyńska
Google Scholar Paulina Burzyńska
Publikacja:

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.