• Recenzja: Operacja „Barbarossa” Samuel W. Mitcham jr., 1941. Blitzkrieg w Rosji, przeł. Michał Kompanowski, Warszawa 2012, ss. 295

Recenzja: Operacja „Barbarossa” Samuel W. Mitcham jr., 1941. Blitzkrieg w Rosji, przeł. Michał Kompanowski, Warszawa 2012, ss. 295

Artur Kamiński
Google Scholar Artur Kamiński
Publikacja:

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.